Isabella Holmgaard. Projektleder, Den Nationale Cirkulær Økonomi HUB

Cirkulær økonomi er vejen frem - i tale og handling

Verden og hele vores tankesæt står foran en seriøs forandring. Der skal tænkes nyt, og der bliver tænkt nyt. Gamle tankemønstre står for fald, og fra højre og venstre vælter det ind med nye og gode ideer til, hvordan vi i fremtiden skal organisere os. Organisere vores arbejde, vores hverdag og produktion, og indrette et verdenssamfund der i langt højere grad end i dag, hviler på både tanker og praksis omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Af: Isabella Holmgaard, Projektleder. Den Nationale Cirkulær Økonomi HUB

Som projektleder i Den Nationale Cirkulær Økonomi HUB, der er et landsdækkende samarbejde mellem seks innovationsnetværk, der omfatter InnoBYG, Inbiom, Dansk Materiale Netværk, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, Lifestyle & Design Cluster samt FoodNetWork og finansieret af Forsknings- og Uddannelsesministeriet, oplever jeg hver dag hvordan interessen for og ambitionen på den cirkulære økonomis vegne stiger. Hvordan der i alle hjørner af samfundet bliver tænkt kreativt og alternativt. Sat innovative dagsordener, afprøvet ny teknologi og sat nye visionære mål for samfundsudviklingen. Jeg kan især mærke viljen til at gøre noget nyt. Og hvor der vilje, er der vej. Vi forstår som samfund, at vi står på en brændende platform. Derfor skal vi nu sætte i gang, komme videre og for alvor folde cirkulær økonomi ud i fuldt flor. Derfor stiger pulsen, og jeg kan mærke den cirkulære økonomi boble under huden.

At tale bæredygtighed og cirkulær økonomi er ikke blot pop, trendy og moderne. Det er en nødvendighed. Skabt af vores rovdrift på naturens ressourcer og forbrugsmønstre, der med vores køb-og-smid-væk kultur, giver kloden åndenød. Ansvaret skal løftes, og det skulle allerede være sket i går. Vi har ikke længere tid til at diskutere værdien af cirkulær økonomi. Vi skal handle på den, hvis vi også skal skabe en fremtid for vores børn. Den skal løftes af gode ideer, af innovative potentialer, teknologisk udvikling og ikke mindst gennem tætte og tværfaglige netværkssamarbejder med alle led i værdikæden. Fra producenter over leverandører til forbrugere og alle øvrige aktører derimellem. Samtidig er det vigtigt, at vi får alle aspekter i spil med hensyn til viden, nye måder at gøre tingene på, de fremmeste innovative landvindinger og de seneste forskningsresultater. Det skal ske gennem at linke virksomheder og industri med forskningsverdenen og det politiske niveau, der er forvalter vores fælles samfund og naturressourcer.

Det er klart, at der er firstmovere, når der bliver sat nye standarder, gjort nye opfindelser og sat ændrede dagsordener. De skal være hjerteligt velkomne, da de med deres accelerationskraft og visionære tankegang, er en vigtig katalysator til at skubbe udviklingen i gang. Og jeg skal love for, at det bæredygtige mindset, og en tankegang der honorerer alle aspekter i cirkulær økonomi, virkelig har vundet fodfæste. Dagsordnen er sat, ændringerne kan mærkes og opleves, og interessen fra alle hjørner i verdenssamfundet stiger eksplosivt. Viljen til at give et nyt afsæt til livet, og netop et afsæt hvor der er en langt større overensstemmelse mellem forbrug og jordens ressourcer.

I dag er cirkulær økonomi ikke blot snak blandt hipsterskæg i den kreative klasse. Cirkulær økonomi er virkelighed. Noget der kan tages op og føles på, og en tankegang vi alle kan bidrage til. Og det skal jeg love for sker. I stor stil endda, og med store forretninger og nye forretningsmodeller til følge. Cirkulær økonomi er nemlig ikke, som nogen hævder, tilbagegang og stagnation. Cirkulær økonomi er nye muligheder, nye perspektiver og andre måder at gøre tingene på. Men det handler også om at eksperimentere for at finde frem til nye metoder, om at turde tage chancer, om at gå nye veje, og om at udfordre sig selv på tanke og handling. Gerne i fællesskab, helst tværfagligt og ikke mindst i netværk, hvor vi kan lære af hinanden og så nye frø til fremtidige innovationer.

Cirkulær økonomi og bæredygtig tankegang er også muligheden for at opdyrke nye markeder, finde nye materialer, nye produktionsmetoder og fremstille nye produkter. Der er allerede sket meget, og der skal ske endnu mere i fremtiden. I det hele taget tror jeg, at der er bevægelse i gang, hvor eje, eje, eje-mentaliteten bliver sat under pres. Hvorfor eje, når man kan leje? Og hvorfor ikke give producenten det fulde ansvar for produktet? Altså både en bæredygtig produktion af det, kvaliteten i levetiden og genanvendelsen når produktet er udtjent.

Fremtiden er som altid svær at spå om, men jeg er sikker på, at den cirkulære økonomi, deleøkonomi, genbrug og genanvendelse, leasingaftaler og andre former for lejeaftaler går en lysende fremtid i møde. Ikke mindst fordi jordens ressourcer er begrænsede og derfor under pres. Lige nu ser vi store stigninger i råvarepriserne til en række produkter. Alene den kendsgerning initierer nye forretningsmodeller og behovet for at tænke alternativt for at overleve i konkurrencen. Samtidig er forudsætningen for at drive forretning, som den altid har været. Nemlig at ressourcegrundlaget er til stede. Og det kan gælde alt fra råvarer, til vand over energi – og til en luft der er sund at trække vejret i. Nu mangler vi bare at få sat den cirkulære økonomi i system. Skabe nogle samarbejdsstrukturer og en infrastruktur der gør, at vi bliver endnu mere operationelle. Vi er godt i gang, vi lever og ånder for det – og sammen skal vi lykkes til fælles bedste.