Søris er et åbent landbrug, der inviterer kunder og interesserede med i marken.

Søris: Økologisk landbrug med vision og udsyn – virkelyst på forbrugernes vegne

Søris er en stor leverandør af grove økologiske grøntsager, som rodfrugter, kartofter og kål samt økologisk brødkorn fra især hvede, rug og spelt. Det økologiske landbrug Søris kan i år fejre 30 års økojubilæum.

Af: Michael Winther

Sørisgaard er et 85 hektar stort landbrug med en bred vifte af grøntsager og brødkorn og danner rammen om firmaet Søris. Gården ligger ved Ølstykke i Nordsjælland, og drives af Jan Algreen, der er tredje generation på gården. Gården beskæftiger i alt 30 medarbejdere.

I mange år har Søris været kendt for sine økologiske gulerødder, men i de senere år har markerne bugnet af masser af forskellige kål, rodfrugter, kartofler og græskar.

Fra madpakke til kantine

Derfor udgør halvdelen af Søris’ produktion i dag salg til catering. Store kantiner på private og offentlige arbejdspladser samt hoteller, restauranter mm. Disse samarbejder er med til at udvikle virksomheden, fordi der står professionelle kokke og kantineledere i den anden ende, som giver god feed back på produkterne samt input til nye ideer.

- Hertil kommer, at vi er storleverandør til Coop, som sælger vores varer gennem bl.a. Irma, Kvickly, SuperBrugsen og Dagli-Brugsen. Foruden de friske grøntsager kan man under Søris navnet finde mel, convenience mad som revet gulerod og rødbeder, samt tærter og grøntsags lasagne, fortæller direktør Jan Algreen fra Søris.

Søris spreder risikoen

For at kunne følge med efterspørgslen, har gården igennem mange år allieret sig med syv øko-landmænd rundt i landet, der laver såkaldt kontraktavl for Søris. Det gælder f.eks. Brogården på Lammefjorden, som har samme type jordbund som Sørisgård. En del af jorden omkring Søris er nemlig helt speciel. Der er tale om den tidligere Jørlunde Sø, hvor bunden består af rester fra vandplanter, fisk, skaldyr samt mineralske aflejringer fra istiden. Det giver jorden et særlig højt næringsindhold, som har afgørende indflydelse på den smag, der kan fremelskes i især rodfrugterne.

- En anden fordel ved samarbejdet med andre avlere er, at Søris bliver mindre følsom over for de store udsving i vejret, som vi har vær

et udsat for i de senere år. Store skybrud kan ind imellem udsætte arbejdet i marken i længere tid, og nogle gange også forårsage store ødelæggelser.

Det samme kan ske med skadedyrsangreb. Så er det godt at have spredt risikoen lidt ud på flere gårde, så vi kan holde forsyningssikkerheden over for kunderne. Og uanset om en afgrøde er dyrket på Sørisgård eller hos en af kontraktavlerne, er det den samme høje kvalitet.

Det står vi på mål for på Søris, hvor vi stort set kører alle varer igennem det store pakkeri på gården, siger Jan Algreen.

Partnerskab med Coop

Afsættet til dagens tætte partnerskab med Coop har sin rod i den madagenda, som Coop præsenterede tilbage i 2014.

Her fremlagde de en vision for, hvordan fremtidens madvarekvalitet skulle være. Coop ville satse på økologi, sunde madvarer, lokal handel og en udbredt grad af involvering mellem producenter, leverandører, butikker og kunder. Med andre ord styrke dialogen hele vejen rundt i den værdikæde der handler om madvarekvalitet, forbrugere , producenter og dagligvarehandel. - Vi bød ind på partnerskabet med Coop af især to grunde. For det første for at skabe en langvarig relation til en seriøs kunde, som værdsatte vores værdier.

For det andet fordi vi altid har haft en gård, som var åben for omverdenen, og fordi vi er optaget af at involvere vores forbrugere og medborgere. Derfor etablerede vi sammen med Coop ”Oplev Søris”, hvor alle kan komme med i marken og sanse, dufte og smage. Dels igennem events i sæsonen, dels kan alle selv gå en tur ad de vandrestier med info tavler, der er etableret rundt i markerne, forklarer Jan Algreen.

Lever af og med naturen

Søris er et moderne økologisk landbrug. Det er innovativt og fremsynet både hvad angår teknologi og nye produkter. Der bliver eksperimenteret i markerne, med maskinteknologi, nye emballageformer samt forbrugeroplevelser.

- Vi er grænsesøgende og nysgerrige, og elsker dialogen med kunder og forbrugere. Vi lever af og med naturen, passer på miljøet og er hele tiden på jagt efter nye muligheder.

Og så vil vi altså gerne være med til at forkorte afstanden mellem by og land, ved at åbne vores marker og gårdbutik for alle der finder økologisk produktion interessant, siger Jan Algreen.

Om udfordringer og nye kunder i det økologiske univers

Det stiller store krav, at være økologisk landmand. En af de helt store udfordringer ved at drive økologisk landbrug på Sjælland er manglen på næringsstoffer fra dyr, idet de store besætninger i dag findes i Jylland.

Af: Michael Winther

Jan Algreen, der er økolandmand på Sørisgaard, og manden bag det økologiske brand Søris, fortæller at den største udfordring ved at drive økologisk landbrug på Sjælland er manglen på gødning og dermed næringsstoffer fra animalsk produktion. På Søris kompenserer de den udfordring i dag ved at nedmulde halm for at holde på næringsstofferne, og at så efterafgrøder samt tilføre grenkompost. Derfor ser han frem til at der både politisk og teknologisk kommer struktur på genanvendelse og recirkulering af næringsstoffer fra byerne i form af bl.a. organisk husholdningsaffald.

- Vi klarer den, ved et fornuftigt og gennemtænkt sædskifte, hvor vi ikke udpiner jorden. Men det er klart, det er en udfordring, når vi ikke har nem adgang til gødning fra husdyrhold, fortæller Jan Algreen.

Økolandmand Jan Algreen i marken på Sørisgaard.

Den yngre generation

Søris’ afgrøder afsættes i dag til en bred kam af aftagere. Det gælder bl.a. private kantiner, offentlige storkøkkener og salg til restauranter og cafeer samt Coop. Men aktiviteterne omfatter også onlinesalg over Coop.dk/MAD, en gårdbutik og en række arrangementer, hvor der sættes spot på de økologiske produkter fra Søris. I den kommende tid vil man opleve stor fokus på Søris produkter i Irmas butikker. Endvidere har Søris indgået en samarbejdsaftale med madbloggeren Marie Klee og carrotstick.dk. Det samarbejde er et resultat af Søris’ ambition om at favne alle grupper af forbrugere, og i denne situation de yngre generationer. - Vi har indgået samarbejdet med carrotstick, for at øge kendskabet til økologi og Søris hos den yngre generation, og for at understøtte at de yngre generationer er opmærksomme på sammenhængen mellem økologi og kvalitet, siger Jan Algreen.

Åbenhed og videndeling

Netop åbenheden, viljen til dialog og ønsket om at udbrede den økologiske tanke og praksis, er også baggrunden for både gårdbutikken og den frie adgang til at besøge markerne på Sørisgård. I gårdbutikken kan man forsyne sig med mel og grøntsager, få en god kop kaffe fra det lokale kafferisteri Just Coffe og man kan få en snak om produkterne og kigge i opskriftssamlingerne.

- Vi har åbnet vores landbrug på alle leder og kanter, og vi har opstillet små informationstavler i vores marker, så de besøgende får en bedre mulighed for at hente ny viden om økologisk landbrug. Faktisk kan man bruge Sørisgaard til en udflugt eller til at afholde fødselsdag på, idet vi har etableret både bålplads og en lille forhindringsbane i vores skønne skov, ca. et kvarters gang fra gården. Det koster ikke, noget, men vi ser da gerne, at de besøgende køber en kop kaffe i gårdbutikkens café, eller et af produkterne i vores melserie. Jeg er rundet af højskoletanken, om at erhverve og sprede viden, og det håber jeg, vi med vores mange aktiviteter, er med til at understøtte, forklarer Jan Algreen.

Lærerige arrangementer i øjenhøjde...

Lige nu er Søris midt i sæson. Det betyder, at markerne bugner af friske økologiske grøntsager. Der er kål, kartofler, græskar, gulerødder og andre rodfrugter en masse. Lige til at trække op eller skære af og tage med hjem til en lækker frokost eller aftensmad.

Billedtekst til img3.jpg

Grønkål

Derfor inviterer Søris alle interesserede til at besøge markerne i september og oktober. I september er der to arrangementer. Søndag den 10. september i tidsrummet kl. 10 til 11.30 og fra kl. 13 til 14.30 står den på grønkål. Under overskriften Høst Grønkål med bonden og Coop køres der med traktor og vogn ud i den smukke tunneldal på Sørisgaard. I kålmarken skal der smages på forskellige typer af grønkål. Der skal snakkes dyrkning og opskrifter, og det hele ender ud i, at man selv høster en grønkål.

Voksne 95 kr. / Børn 45 kr.

Majs, bonden og Irma

Søndag den 17. september lyder temaet Høst majs med bonden og Irma. Her kan man høre historien om Søris og opleve gården fra første parket. Under besøget får man indsigt i, hvordan Søris dyrker de grøntsager, man kan købe i Irma. Herefter skal der høstes majs i markerne, som man bagefter kan tilberede over bålet eller nyde derhjemme. Høst majs med bonden og Irma foldes ud i to afdelinger. Første afdeling løber af stablen i tidsrummet kl. 10 – 12, anden afdeling fra kl. 13 til 15.

Voksne 95 kr. / Børn 45 kr.

Græskar, bonden og Irma

I oktober måned er der ligeledes to besøgsarrangementer på Søris. Det første gælder græskar, og det andet kæmpespidskål. Arrangementet om græskar sker under overskriften Høst græskar med bonden og Irma. Det foldes ud søndag den 1. oktober mellem kl. 10 – 11.30 og igen fra kl. 13 – 14.30. I begge afdelinger hører man om dyrkningsmetoderne på Søris og om Irmas sortiment af grøntsager fra Søris. Begge afdelinger afsluttes med en tur i markerne, hvor man selv høster et græskar.

Voksne 95 kr. / Børn 45 kr.

Kæmpespidskål og Coop

Søndag den 15. oktober fokuseres der på kæmpespidskål. Det sker under overskriften Høst kæmpespidskål med bonden og Coop, og med to ture henholdsvis kl. 10 – 11.30 og kl. 13 – 14.30 køres der med traktor og vogn til kålmarken hvor kæmperne regerer. Der er tale om spidskål på mellem 2 og helt op til 8 kg. I marken fortælles om den økologiske dyrkning, om dyndjorden og hvordan kålene tilberedes i køkkenet.

Voksne 95 kr. / Børn 45 kr.

POP-UP restaurant med Søris

Udover arrangementerne i marken er Søris også aktiv med mange andre aktiviteter. Den 29. september kl. 18 gælder det en pop-up restaurant på Musiktorvet ved Amager Bio i København. Her fejrer Carrotstick.dk & Torben Klitbos Quartier Søris’ 30 års jubilæum med friske økovarer lige fra marken. Der er tale om en treretters menu, der som forret byder på hokkaidosuppe, hovedretten er urtebagt knoldselleri med bl.a. røgede kartofler mens desserten er marzarinbund med karameliseret kokossukker præsenteret af Carrotstick.

Prisen er 175 kr. plus billetgebyr.

Se mere på madbillet.dk