Trasborg Denmark sorterer alt indsamlet tøj i Tåstrup.

Tøjindsamling er sund fornuft og - sundt for miljøet

Det giver god mening at indsamle brugt tøj til genbrug og genanvendelse. Det luner på miljøkontoen at genbruge ressourcerne, begrænser belastningen af miljøet og understøtter tanke og handling i den cirkulære økonomi.

Af: Michael Winther

Tøjindsamling til genbrug og genanvendelse i Danmark er ikke et nyt fænomen. Det har eksisteret længe, men blev for alvor sat i system i 1970’erne. Mest kendt er måske Kirkens Kors Hær, UFF og Røde Kors, men det var Trasborg Denmark og Frelsens Hær i samarbejde, der for alvor fik sat struktur og system i kontinuerlig tøjindsamling af brugt tøj. Tidligere gik kludekræmmere fra dør til dør, og indsamlede udtjente sengebetræk, dyner og uld, som blev omdannet til nye produkter og som fyld i andre. Kort sagt genanvendt og recirkuleret, og dermed sikret et nyt liv i nye funktioner.

Stor efterspørgsel

Virksomheden Trasborg Denmark har specialiseret sig i tøjindsamling til genbrug og genanvendelse. Virksomheden, der blev etableret i 1917 og i år derfor kan fejre 100 års jubilæum, er landets største, og eksporterer brugt tøj til en række lande. Særlig centralt på eksportmarkedet står det nye Europa repræsenteret ved især Bulgarien, Rumænien og Polen, det genanvendelige eksporteres til Indien og Pakistan.

Trasborg Denmark samler tøj ind til både genbrug og genanvendelse.

- Genbrugstøj er en god forretning, og det kan man se ved, at en række hjælpeorganisationer er involveret i Danmark. Samtidig er der stor efterspørgsel på dansk genbrugstøj fra en række lande. Her sælges det gode og stadig brugbare tøj i genbrugsbutikker, mens den dårlige del sprættes op, bliver flået og skåret til, og efterfølgende genanvendes i nye produkter og sortimenter, fortæller Steen Trasborg, der i dag er tredje generation på direktørposten i familiefirmaet Trasborg Denmark.

Hjælper udsatte

Trasborg Denmark samarbejder med Red Barnet og er en af deres hovedsamarbejdspartnere. Samarbejdet består primært i, at Trasborg Denmark stiller tøjcontainere gratis til rådighed til diverse indsamlingskampagner i regi af Red Barnet, med det formål at skaffe varer til Red Barnets genbrugsbutikker. Overskuddet fra Red Barnets genbrugsbutikker, der alene drives af ulønnede frivillige i Red Barnet, går til Red Barnets arbejde med at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Hertil kommer, at Trasborg Denmark hvert år yder et større pengebeløb til Red Barnets arbejde.

- Vi har et rigtigt fortrinligt samarbejde med Red Barnet. For os giver det mening at vi også kan hjælpe udsatte og især børn. Støtter man os, støtter man jo Redbarnets arbejde. Folk ved, at de kan stole på os, og de ved, at det tøj de afleverer i en Trasborg tøjcontainer, er med til at hjælpe udsatte børn. Herudover støtter vi Red Barnet med tøjcontainere ved deres forretninger, eller andet som som giver mening for Redbarnet og os alt er ikke kun penge siger Steen Trasborg.

Sorteres i Tåstrup

Trasborg har i Danmark opstillet mere end 1700 containere til tøjindsamling i hele landet. Man finder dem på parkeringspladser, uden for supermarkeder og på en række af de kommunale genbrugsstationer samt hos boligselskaber. I et digitalt onlinesystem kan Trasborg Denmark hele tiden følge med i hvor hver enkelt tøjcontainer befinder sig, og hvor længe den har stået det pågældende sted. Det betyder, at logistikken er på plads, med hensyn til hvornår det forventes, at containerne skal afhentes og køres til sortering i Tåstrup, hvor Trasborg har ligget siden 1962.

- Vi sorterer det indsamlede tøj i Tåstrup, og det er vores egne chauffører, der bringer og afhenter containerne. Vi er i alt 45 ansatte, og det er dem der sorterer tøjet, og afgør om tøjet har kvalitet til genbrug, eller det skal genanvendes til nye produkter. Langt det meste tøj kan dog genbruges, og dermed få sit andet liv. Det tøj der derimod ikke lever op til vores høje kvalitetsstandarder, sorteres til genanvendelse, forklarer Steen Trasborg.

Recirkuleres

Steen Trasborg er stolt over at virksomheden gennem innovation og internationalt udsyn har eksisteret i 100 år, at virksomheden beskæftiger 45 medarbejdere og at virksomhedens forretningsgrundlag, dels mindsker belastningen af miljøet, dels gennem samarbejdet med Red Barnet danner grundlag for at hjælpe udsatte børn i hele verden. Det handler om at have forståelse og indsigt i eksportmarkederne, tør gribe chancen når den er, og italesætte værdien i at cirkulere ressourcerne til genbrug og genanvendelse.

- Tøjindsamling og genbrug er en stor branche, og på verdensplan er vi mere end 800 store virksomheder fordelt på 70 lande, der arbejder i branchen. Det fortæller om volumen, og om den store værdi, som genbrugstøj repræsenterer. Tøjindsamling er nemlig ikke kun godhed gennem hjælpeorganisationer, det er også hårdt indsamlings- sorteringsarbejde, logistik, transport distribution og salg. Det kræver et stort apparat, derfor skal det også give et vist overskud.

Steen Trasborg, direktør

Som branche står vi foran nye mål for tøjindsamling i Danmark, som alle bør arbejde for, når det gælder klodens ressourcer. Vi skal ikke bare have fokus på genbrugstøjet, men også på udtjent tøj der kan genanvendes og dermed recirkuleres i systemet, siger Steen Trasborg afsluttende.